recognition of faces, silhouettes, license plates and car brands

NtechLab ได้เปิดตัว FindFace Multi ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจจับที่ไม่เพียงแค่ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงเพื่อการจดจำใบหน้าเท่านั้นแต่ยังสามารถจดจำร่างกายของคน และรถยนต์ได้อีกด้วย การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลักนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการต่อสู้กับอาชญากรรม และเป็นเครื่องมือที่ล้ำค่าสำหรับนักวางแผนเชิงพาณิชย์ คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการรองรับการสตรีมมิ่งวิดีโอ และรายการฐานข้อมูลของใบหน้าจำนวนมากซึ่งทำให้ระบบมีความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่มีใครสามารถมาเทียบได้

การจดจำร่างกายทำให้ผู้ใช้ FindFace Multi สามารถนับจำนวน และค้นหา รวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของจำนวนคนที่เคลื่อนย้ายผ่านสภาพแวดล้อม และระบุตัวบุคคลได้ด้วยความแม่นยำสูง นอกจากนี้ อัลกอริธึมยังคำนึงถึงเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น ส่วนสูง สีของเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ความสามารถในการระบุตัวเลขได้อย่างแม่นยำยังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการวางผังเมือง นักพัฒนา และผู้จัดการศูนย์การค้า และพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่าง ๆ

ฟังก์ชั่นการจดจำยานพาหนะจะกำหนดประเภทของตัวถัง สี ผู้ผลิต และรุ่นของรถยนต์ ตรวมถึงการค้นหาด้วยป้ายทะเบียน แม้ว่าป้ายทะเบียน หรือบางส่วนของรถยนต์อาจจะมองไม่เห็น หรือถูกปิดบัง ระบบก็ยังสามารถระบุรถยนต์ได้

การใช้การค้นหาใบหน้าตามหลักเกณฑ์อัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถตรวจจับ และติดตาม ‘บุคคลที่น่าสนใจ’ ได้ภายในเสี้ยววินาที นอกจากนี้ยังมีความแม่นยำระดับสูงในการตรวจจับใบหน้าแม้จะสวมหน้ากาก หรือเสื้อผ้าทางการแพทย์บางส่วนก็ตาม

อัลกอริธึมนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันระดับโลกเนื่องจากมีความสามารถในการระบุใบหน้าที่ถูกปิดบังได้อย่างแม่นยำเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่า รวมถึง อัตราความแม่นยำในการวัดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของบุคคลที่ไม่สวมหน้ากาก ตัวอย่างเช่น สามารถระบุตัวตนได้อย่างแม่นยำว่าบุคคลนั้นมีหนวดเครา หรือสวมใส่แว่นตา หรือหน้ากากหรือไม่

อ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่: Homeland Security