ในเดือนพฤศจิกายน Atlanty Business Club และ Smart Ranking ได้เผยแพร่อันดับที่สองของ “Atlanty1000: ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศรัสเซีย” ซึ่งระบุรายชื่อธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางของประเทศรัสเซีย รวมถึงบริษัทเกิดใหม่ที่มีรายได้เติบโตสูงสุดระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563

รายได้ของ NtechLab ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 1500% จากปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทไอทีที่มีรายชื่ออยู่ในอันดับในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 617%