NtechLab รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุม OpenTalks. AI เมื่อวานนี้ และในวันนี้ แเราขอขอบคุณ Evgeny Kononenko ที่ได้กล่าวสุนทรพจน์อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการจดจำใบหน้า และเปิดเผยปัญหาเร่งด่วนที่สุด และอุปสรรคในสาขานี้

OpenTalks.AI เป็นการประชุมเปิดชั้นนำเกี่ยวกับ AI ในรัสเซียอย่างเป็นอิสระซึ่งได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์กับผู้ประกอบการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์กับลูกค้า และธุรกิจเกิดใหม่ร่วมกับนักลงทุนมาพบกัน

การประชุมได้นำเสนอการพัฒนา และการแก้ปัญหาซึ่งทำงานโดยปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในโลก พร้อมอภิปรายปรากฏการณ์ของปัญญาประดิษฐ์จากทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ จริยธรรม ปรัชญา และกฎหมาย

สิ่งต่อไปนี้คือ 5 หัวข้อที่เราจะพูดถึง:

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์วิทัศน์
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • การเรียนรู้แบบเสริมแรง หรือการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก
  • ฮาร์ดแวร์ของปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกำลังเติบโตไปทั่วโลกหยุดชะงัก และกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของวิธีที่เรารับรู้ และใช้เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม