ในปี พ.ศ. 2565 ทาง NtechLab ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีในการประชุม Global AI Summit ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเลือกให้จัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ ในงานขนาดใหญ่ดังกล่าว

อองเดรย์ เทเลนโคฟ (Andrei Telenkov) ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ NtechLab นำเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับความสามารถอันน่าทึ่งของ การวิเคราะห์วิดีโอ และการใช้งานจริงในเมืองอัจฉริยะ การขนส่ง การบังคับใช้กฎหมาย การดูแลสุขภาพ และโดเมนอื่น ๆ อีกมากมายบนเวทีแห่งนวัตกรรม
ผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบจดจำเพศ-อายุ-อารมณ์แบบโต้ตอบได้ที่นิทรรศการ «Al Manara» ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร

การประชุมสุดยอดรวบรวมผู้กำหนดนโยบายที่โดดเด่น นักลงทุนชั้นนำของโลก ผู้นำความคิดเชิงนโยบาย และนักประดิษฐ์

ntechlab middle east global ai summit smartcity

ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอุด มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย การประชุม Global AI Summit เป็นงานที่เน้นการสำรวจผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ และจัดให้มีการเจรจาทั่วโลกเพื่อสร้าง สะพานข้ามเทคโนโลยี การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และการกำหนดนโยบาย

videoanalytics middle east global ai summit