อัลกอริธึมด้านการจดจำใบหน้าของ NtechLab มีเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ FRVT เพิ่มขึ้น 1: 1 ของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIST) ในการแข่งขันการตรวจสอบความถูกต้อง โครงข่ายประสาทเทียมที่แข่งขันกันจะต้องกำหนดว่าภาพถ่ายจำนวนสองภาพนั้นเป็นของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่

จากผลการทดสอบชุดข้อมูลจำนวนหลายชุด บริษัทของเราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับสูงสุด 3 อันดับในกลุ่มผู้นำระดับโลกของ FR

NIST กำลังทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมที่มีชื่อว่า ‘mango’ ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของเราโดยลูกค้าสามารถใช้งานรุ่นนี้ได้แล้ว รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการวิเคราะห์วิดีโอ FindFace Multi และผลิตภัณฑ์ NtechLab อื่น ๆ