NtechLab อยู่ระหว่างการพัฒนา และจะแนะนำ NtechPay ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ของการ ‘จ่ายชำระเงินด้วยใบหน้า’ NtechPay ช่วยทำให้ลูกค้าของร้านค้าปลีก ธนาคาร บริษัทขนส่ง และผู้ให้บริการชำระเงินสามารถทำการชำระเงินได้ด้วยการถ่าย “เซลฟี่”

โซลูชั่นประกอบด้วยจุดขายที่ใช้ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชั่นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์พกพา และตัวเชื่อมระหว่างแอปกับระบบปฏิบัติการที่เชื่อมโยงผู้ขายกับธนาคารเข้าด้วยกันเพื่อประมวลผลของธุรกรรม ซอฟต์แวร์ NtechPay ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันการเงินโดยมีการพิจารณาจากความชอบ และประสบการณ์ของลูกค้า