liveness sdk

Liveness SDK เป็นเครื่องมือสร้างสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถเปิดใช้งานเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนได้อย่างรวดเร็ว เป็นชุดของไลบรารี และส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) ที่อนุญาตให้คุณฝังการระบุตัวตนของผู้ใช้ด้วยการจดจำใบหน้าที่มี การตรวจสอบ ความมีชีวิตชีวา ในแอปพลิเคชั่นมือถือ และเว็บได้

การมอยสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางชีวภาพนี้เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ และสะดวกสำหรับการให้บริการบนออนไลน์ แอปของธนาคาร และสำหรับกรณีอื่น ๆ เมื่อจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของผู้ใช้

เพื่อป้องกันความพยายามในการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ระบบจะตรวจสอบว่ามีบุคคลอยู่หน้ากล้องหรือไม่ และภาพบนหน้ากล้องไม่ใช่ภาพถ่ายบนหน้าจอ หรือถูกจัดพิมพ์ออกมา

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนสมัครใช้แอป ผู้ใช้จะส่งทั้งภาพถ่ายเซลฟี่ และภาพถ่ายบนบัตรประจำตัวเพื่อเปรียบเทียบรูปภาพ และสร้างโปรไฟล์ที่มีข้อมูลทางชีวภาพของผู้ใช้ การจดจำข้อความบนเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีด้านการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสงช่วยรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้อย่างเข้มงวด

เมื่อผู้ใช้ได้ลงชื่อเข้าใช้แอป หรือยืนยันธุรกรรมแล้ว ระบบจะตรวจสอบภาพเซลฟี่ผู้ใช้กับข้อมูลทางชีวภาพด้วยการตรวจสอบความมีชีวิตชีวา ระบบจะจดจำบุคคลแม้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ และมี หรือไม่มีหนวดเครา แว่นตา หรือหน้ากาก

อ่านเพิ่มเติม