เทคโนโลยีป้องกันการฉ้อโกงของ Liveness ของเรา ผ่าน การทดสอบ PAD (Presentation Attack Detection) ระดับ 1 ในห้องปฏิบัติการ iBeta Quality Assurance ที่มีชื่อเสียง ภายใต้การทดสอบ แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้พิสูจน์แล้วว่าปฏิบัติตามอัลกอริธึม NtechLab อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 30107−3

การอนุมัติความปลอดภัยของเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าอย่างอิสระแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในด้านการยืนยันตัวตนที่เชื่อถือได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ การที่เราได้ผ่านการทดสอบจะช่วยทำให้ลูกค้าที่ต้องการการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดมีระดับความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มขึ้น