อินเดีย และรัสเซียแบ่งปันพันธบัตรที่ใกล้ชิดกันมานานกว่า 20 ปีโดยให้คำรับรองว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์