เรามีความภูมิใจที่จะแบ่งปันข่าวดีบางอย่างกับคุณ เทคโนโลยีป้องกันการฉ้อโกงข้อมูลระบุตัวตน Liveness ของ NtechLab ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความปลอดภัยระดับสูงอีกครั้ง และได้ผ่านการทดสอบ PAD (Presentation Attack Detection) ระดับ 2 ที่ห้องปฏิบัติการ iBeta Quality Assurance ที่มีชื่อเสียง