รู้จักลูกค้า
ของคุณ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนด้วยใบหน้าสามารถมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณได้ เช่น: การจดจำเพศ และอายุ นับจำนวนผู้มาเยือนได้ไม่ซ้ำกัน และลงทะเบียนความถี่ในการมาเยือนได้ การเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละรายเข้ากับฐานข้อมูลดิจิทัลของใบหน้าจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการทำการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

~ 94%
ของผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมองว่าการปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
5−10 เท่า
การดึงดูดลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมไว้ 5−10 เท่า
ความแม่นยำ 97%
สามารถจดจำเพศได้แม่นยำถึง 97%

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ ด้วย FINDFACE

เทคโนโลยี ข้อดี

ยังคงมี
คำถามใช่ไหม?
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำใบหน้าของเรา
พูดคุยเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม?
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนด้วยใบหน้า