การป้องกัน
การฉ้อโกง

เหตุการณ์อาชญากรรมตั้งแต่โจรขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงการโจรกรรมร้ายแรงในขณะที่กำลังให้บริการทางการเงินจากระยะไกลจะสามารถป้องกันได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ระบบ FindFace ตอบสนองอย่างรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการค้นหาจากไฟล์วิดีโอที่ถูกเก็บถาวร โซลูชั่นนี้ได้รับการปกป้องจากการฉ้อโกงด้วยระบบตรวจจับ Face Liveness ที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถหลอกอัลกอริธึมได้ด้วยภาพถ่าย หรือวิดีโอของผู้อื่น ลงมือปฏิบัติในเชิงรุกเพื่อลดการสูญเสียด้วยการใช้ FindFace

ประหยัดได้ 2−3%
สามารถประหยัดรายได้ 2−3% จากการใช้โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนในร้านค้าปลีก
มากกว่า 50%
โจรขโมยของตามร้านค้าปลีกมากกว่า 50% ลองเปลี่ยนไปขโมยร้านอื่นในเครือเดียวกัน
มากกว่า 40%
ขโมยมากกว่า 40% คือ พนักงาน

ป้องกันการฉ้อโกง ด้วย FINDFACE

เทคโนโลยี ข้อดี

ยังคงมี
คำถามใช่ไหม?
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำใบหน้าของเรา
พูดคุยเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม?
ค้นหาว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนด้วยใบหน้าได้อย่างไร