videoanalytics port harbor

โซลูชั่นใหม่ ๆ สำหรับกระบวนการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลในสนามบินที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้กลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันไปแล้ว ท้ายที่สุดแล้ว สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนหลายแสนคนเดินผ่านไปผ่านมาทุกวัน ดังนั้นสถานที่นี้จึงควรที่จะทำงานคล้ายกับกลไกของนาฬิกา และมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลดความสนใจในการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลในท่าเรือน้อยไปกว่าในสนามบิน: การทำงานทุกอย่างในรูปแบบอัตโนมัติ การใช้อมูลจำนวนมาก การเชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ด้วยอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอื่น ๆ มากมาย หนึ่งในส่วนประกอบของท่าเรือ “อัจฉริยะ” คือการวิเคราะห์วิดีโอ กล้องวงจรปิด และซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะทำการวิเคราะห์การสตรีมมิ่งวิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือในพื้นที่วิกฤตต่าง ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรด้านการขนส่งสินค้าบนถนน

ทุกวัน มีรถบรรทุกจำนวนหลายพันคันผ่านมาทางท่าเรือ แต่ที่ท่าเรือต่าง ๆ มักจะมีการจราจรแบบเดินรถทางเดียว และถนนสองเส้นทาง หากมียานพาหนะหลายคันมาถึงสถานที่เดียวกันพร้อมกัน ผู้ขับจะต้องต่อแถวรอ และอาจไม่สามารถขับผ่านเส้นทางเป็นเวลาหลายชั่วโมง หากใครยกเลิกการรอคอย และตัดสินใจที่จะขับยานพาหนะออกไป ผู้ขับอาจขับยานพาหนะไปชนกับยานพาหนะคันอื่นในขณะที่ถอยออก และทำสถานการณ์แย่ลงไปอีก

ระบบวิเคราะห์วิดีโอช่วยลดความล่าช้า กล้องจะตรวจสอบสถานการณ์ที่ประตูในขณะที่คอมพิวเตอร์สร้างรายการของยานพาหนะ ต้องขอขอบคุณระบบวิเคราะห์วิดีโอที่ช่วยลดความเสี่ยงของการจราจรติดขัด ตัวอย่างการใช้งานของระบบประเภทนี้ เช่น การนำไปใช้งานสำหรับ [1] “ท่าเรืออัจฉริยะ” ในเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยยานพาหนะแต่ละคันจะทำการจองเส้นทางของตนตามเวลาที่กำหนดซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของจุดตรวจเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มความสามารถในเพิ่มเส้นทางจราจร

ทำการบรรทุก และขนถ่ายสินค้าได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเรือเข้าเทียบท่า และพนักงานเริ่มขนถ่ายสินค้า พนักงานจะทำการตรวจสอบหมายเลขซีเรียลของคอนเทนเนอร์แต่ละตู้ด้วยตนเอง และป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้สามารถบรรจุอยู่บนเรือได้กี่ตู้ หลายพันตู้! แต่ละรายการต้องได้รับการตรวจสอบให้ตรงกันในใบแจ้งหนี้ และข้อมูลของสินค้า พร้อมมีการประทับตรารับรอง

บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้ทำงานทั้งหมดนี้ ดังนั้นกระบวนการจึงใช้เวลานาน และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจำนวนหลายแสนดอลลาร์ ความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ได้จำกัดเฉพาะงานนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในกรณีที่: พนักงานสามารถผสมตัวเลข หรือจัดส่งคอนเทนเนอร์ไปผิดสถานที่ได้ และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ทั้งผู้ส่ง และผู้รับก็ไม่สามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขนส่งสินค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายใน และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานท่าเรือเท่านั้น

การใช้ระบบควบคุมที่มีการวิเคราะห์วิดีโอในตัวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นได้ ก่อนอื่น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกป้อนเข้าระบบแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลจะประกอบไปด้วย หมายเลขประจำเครื่อง ต้นทาง และเวลาออกเดินทาง การเดินทางมาถึง การรับ และการกระจายสินค้า ประการที่สอง ระบบวิเคราะห์วิดีโอนำมาใช้แทนการแบ่งงานให้กับงผู้ปฏิบัติงาน เช่น: ระบบจะอ่านหมายเลขซีเรียลของคอนเทนเนอร์เมื่อกำลังทำการบรรทุก จากนั้นในขั้นตอนของการรับ คอมพิวเตอร์จะตรวจสอบหมายเลขตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

ท่าเรือรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) ชื่นชมในระบบ “อัจฉริยะ” ทำให้สามารถลดจำนวนข้อผิดพลาดในเอกสารลงได้ และเพิ่มความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมของสินค้าบรรทุกบนเรือ และยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาไม่ต้องส่งอีเมล 100 ล้านฉบับทุกปีอีกต่อไป ฮัมบูร์ก (Hamburg) ยังได้นำมาใช้ในโครงการท่าเรือ “อัจฉริยะ” ซึ่งช่วยลด [2] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับการขนส่งสินค้าลงไปได้ 75%

ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับท่าเรือ

ท่าเรือเป็นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับสถานที่ขนส่งอื่น ๆ ซึ่งมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยอย่างรุนแรง การใช้กล้องวงจรปิดธรรมดานั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยได้ เหตุผลข้อแรก คือ พื้นที่ของท่าเรือมักจะมีขนาดใหญ่ และมีจุดที่ไม่สามารถมองเห็นจำนวนมาก เหตุผลข้อที่สอง คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องสามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอหนึ่งในหลายๆ หน้าจอของเขา แล้วตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาแยกต่างหาก คือ การระบุผู้กระทำความผิด ภาพถ่ายจากกล้องทั่วไปมีรายละเอียดไม่ค่อยสูง และอาจทำการจดจำบุคคลด้วยกล้องเหล่านี้ได้ยาก ผู้คนมากมายที่เดินผ่านจุดตรวจสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ตามประเภทต่าง ๆ เช่น: ผู้มาเยือน และพนักงานของเรือ เป็นต้น ซึ่งทำให้ยากต่อการดึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอย่างรวดเร็ว ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้ลดความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อความปลอดภัยของท่าเรือ

ปัญหานี้สามารถบรรเทาได้ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ และระบบควบคุมการเดินผ่านเป็นประจำซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ให้กับผู้มาเยือนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยทำบุคคลต่าง ๆ ที่มีบัตรสามารถผ่านทางได้อย่างรวดเร็ว และดูการเคลื่อนไหว และการกระทำของพวกเขาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล [4] ได้ถึง 5−10% อีกด้วย

ข้อมูล:

  1. https://web.archive.org/web/20210724234852/https://www.hansab.ru/ru/umnyy-port-avtomaticheskaya-sistema-upravleniya-dvizheniem-v-tallinnskom-portu
  2. https://web.archive.org/web/20220203102447/https://www.pwc.ru/ru/materials/razvitiye-morskikh-portov-v2-rus.pdf