The demand for video analytics software what was going on in 2021

จากการวิเคราะห์คำถามจำนวน 2,457 คำถามสำหรับ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์วิดีโอ จากภาครัฐ และลูกค้าภาคธุรกิจในปี พ.ศ. 2564 ทาง NtechLab พบว่าธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างมากในแง่ของจำนวนคำถาม อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาครัฐ

การจดจำใบหน้าขยายออกไปไกลกว่าในเมืองหลวง

เมืองที่ปลอดภัย เป็นกรณีศึกษาของการใช้งานหลักในการวิเคราะห์วิดีโอในภาครัฐซึ่งกำลังถูกนำไปใช้นอกกรุงมอสโก และเมืองหลวงของมอสโก ได้มีการนำ POC ทั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาไปใช้ครอบคลุมถึง 20 ภูมิภาคในประเทศรัสเซียเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564 คำถามใหม่ ๆ ที่ได้รับมาจากภูมิภาคขนาดใหญ่ คือ จะสามารถแก้ปัญหาสำหรับการจดจำลักษณะปืน และพฤติกรรมก้าวร้าวได้อย่างไร ด้าน การศึกษา ได้ให้ความสนใจในเครื่องมือตรวจสอบการจดจำใบหน้าเพื่อการตรวจสอบจากระยะไกลเป็นอย่างมาก แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ภาคการศึกษายังคาดว่าการเรียนรู้ทางออนไลน์ และการเรียนรู้แบบผสมผสานจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการวิเคราะห์วิดีโอจึงมีความจำเป็นในการคุมสอบ

หน่วยงานในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงกำลังค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถลดต้นทุนของการกำจัดขยะ สองภูมิภาคใหญ่ได้แสดงความสนใจในซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ระดับของขยะในภาชนะบรรจุ ความสะอาดของสถานที่เก็บขยะ รวมถึงวางแผนเส้นทางการเดินรถของรถบรรทุกขยะ ในปี พ.ศ. 2564 คำถามสำหรับการควบคุมการกำจัดขยะมีสัดส่วนประมาณ 2% ของจำนวนคำถามทั้งหมดจากภาครัฐ

ภาครัฐเริ่มมีความฉลาดมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ ข้อกังวลของรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย แต่ในปัจจุบัน ภาครัฐกำลังเปลี่ยนไปใช้สถานการณ์อื่น ๆ ในการใช้ระบบวิเคราะห์วิดีโอสำหรับเมืองอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น การนับจำนวนคนด้วยการจดจำภาพเงาซึ่งช่วยทำให้สามารถวัดข้อมูลของสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม สังคม กีฬา และการคมนาคมขนส่งได้ หมวดหมู่นี้มีสัดส่วนมากกว่า 25% ของจำนวนคำถามทั้งหมด ลูกค้าที่สนใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวมักจะเป็นพิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย รวมถึง คลินิก และ ภาคการขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป้ายหยุดรถประจำทางอัจฉริยะ

อีกทางเลือกหนึ่งของเมืองอัจฉริยะที่น่าจะนำไปใช้งานได้ดี คือ การจดจำบุคคลที่ล้มลงบนถนน และแจ้งเตือนบริการฉุกเฉิน ประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตในสถานการณ์อันตราย เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ สถานการณ์ทั่วไปสำหรับผู้ที่ประสบโรคหลอดเลือดสมองบนท้องถนนกำลังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนเมา และถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในอันตราย

ตัวเลือกที่สามสำหรับเมืองอัจฉริยะ คือ แผนที่ความร้อนที่สร้างขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะของมนุษย์ซึ่งรวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้คนทั้งหมดที่เคลื่อนไหวตามถนนในเมือง และในอาคาร ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กล้อง และวิดีโอจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ช่วยทำให้เรามีความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น ในบางส่วนของถนน เด็ก ๆ มักใช้ทางข้ามซึ่งเป็นอันตรายเนื่องจากการจราจรหนาแน่น นั่นคือ คุณต้องเพิ่มลูกระนาดเพื่อลดความเร็ว ป้ายจราจร หรือ “เกาะกลางที่ปลอดภัย”

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่กำลังอยู่ระหว่างการสนทนา เช่น: ทางกั้นอัจฉริยะที่สามารถจดจำยานพาหนะฉุกเฉิน และรถแท็กซี่ได้ รวมถึงรถยนต์ของผู้อยู่อาศัย และทางกั้นเปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ของที่อยู่อาศัยโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสำหรับโซลูชั่นดังกล่าว คือ หน่วยงานเทศบาล และบริษัทฝ่ายนิติบุคคล

ธุรกิจจะใช้การวิเคราะห์วิดีโออย่างไร: มีความต้องการสูงขึ้นแต่มีการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาครัฐ

ความสนใจในการวิเคราะห์วิดีโอของภาคธุรกิจเติบโตเร็วกว่าของภาครัฐ จำนวนคำถามจากธุรกิจต่าง ๆ นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น 1500% และในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น 495% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคธุรกิจจะให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีการใช้งานน้อยกว่าในภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ความสนใจจากภาคธุรกิจเปลี่ยนเป็นยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 300% ในขณะที่จากภาครัฐ ตัวเลขนี้สูงกว่ามาก - 850%

ซึ่งมีเหตุผลหลายข้อดังต่อไปนี้ ประเด็นหลัก คือ ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ที่สูง: สถาบันที่จัดการโดยรัฐบาลพบว่าการจัดทำงบประมาณง่ายกว่ามาก แต่แม้ว่าธุรกิจจะมีเงินแต่พวกเขาจะตรวจสอบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้งานนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับบริษัทขนาดเล็กทั่วไป การควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน และการจัดการการเข้าถึงของพื้นที่ อาจไม่คุ้มค่า พวกเขาจะชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยน้อยกว่า และมีราคาถูกกว่า เพื่อให้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์วิดีโอได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ธุรกิจในบางกรณีพยายามใช้สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมกัน เช่น การจับคู่การควบคุมการเข้าถึง และการติดตามการเข้า-ออกงาน

ประเด็นที่สอง: การปรับใช้การวิเคราะห์วิดีโอไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดกล้อง ติดตั้งซอฟต์แวร์ และให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือพนักงานจะต้องยอมรับนวัตกรรม: บางคนเรียนรู้ และใช้งานในที่ทำงานในขณะที่บางคนไม่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้โซลูชั่นการติดตามการเข้างานที่ตรวจสอบชั่วโมงทำงาน คุณต้องแจ้งให้พนักงานของคุณทราบสาเหตุที่คุณใช้ และวิธีการทำงานว่ามันไม่ใช่การเฝ้าระวังทั้งหมด และไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต่อต้านนวัตกรรม

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้อาจทำให้ช้าลง - หรือแม้แต่ป้องกันจากการมีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ นั่นคือ คุณสามารถนำโซลูชั่นมาใช้งานได้ และจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ภายในหกเดือนเท่านั้น มิเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ความล้าหลังของโครงสร้างพื้นฐานก็อาจเป็นอุปสรรคเช่นเดียวกัน เช่น - คุณอาจมีกล้องไม่เพียงพอ

ธุรกิจต้องการสินค้า ไม่ใช่เทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ไม่มีอยู่จริงทำให้โลกดีขึ้นแทบจะไม่เป็นความจริง ธุรกิจต้องการโซลูชั่นที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุง และปรับให้เข้ากับความต้องการของตนเอง แนวโน้มสำหรับการแปลงอัลกอริธึมเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง รวมทั้งการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม ร้านค้าปลีก และ ธนาคาร ให้ความสนใจกับเทอร์มินัลแบบบริการตนเอง ในปี พ.ศ. 2021 มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 580% เทอร์มินัลแบบบริการตนเองเป็นจุดเติบโตใหม่สำหรับการวิเคราะห์วิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าปลีกซึ่งต้อง ชำระเงินด้วยการใช้ใบหน้า ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร หากผู้ซื้อได้ยืนยันอายุของตนแล้ว รวมถึงการเปรียบเทียบบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำที่ขโมยของในร้านค้า

นอกจากนี้ โครงการพนักงานต้อนรับแบบไร้สัมผัสที่โรงแรม และการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนด้วยใบหน้ายังคงอยู่ในระหว่างการเจรจา แนวคิดแรกนี้มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 และความจำเป็นในการลดการติดต่อระหว่างผู้คน ประการที่สองคือความสะดวกของลูกค้าที่ไม่ต้องพกคีย์การ์ดติดตัว และค้นหาในกระเป๋า

รู้จักลูกค้าของคุณจากใบหน้า

ผู้บริโภคต้องการข้อเสนอ และบริการที่เป็นส่วนตัว และในทางกลับกัน ธุรกิจก็พยายามที่จะทำความ รู้จักกับลูกค้า ของตนเอง ด้วยเหตุนี้ โซลูชั่นการวิเคราะห์วิดีโอจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นสำหรับบริษัทที่ต้องการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเพศ และอายุเพื่อทำความรู้จักผู้มาเยือนที่ไม่ซ้ำกัน และหน้าใหม่ โซลูชั่นนี้ซึ่งจะช่วยสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และปรับแต่งสิ่งที่มีอิทธิพลของคุณให้มีผลต่อผู้ชมที่แตกต่างกัน ความต้องการเติบโตในทิศทางนี้จากธุรกิจในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 1300%

นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้รับคำถามเราเกี่ยวกับโซลูชั่นที่สามารถปรับปรุงโปรแกรมความภักดี และใช้ข้อมูลทางชีวภาพทดแทนบัตรพลาสติกที่จุดชำระเงิน โซลูชั่นที่เป็นมิตรกับลูกค้า ให้คุณลองนึกภาพที่คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาบัตรในกระเป๋า หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย คุณสามารถเลิกใช้พลาสติกทั้งหมดได้อย่าง

ความต้องการที่แข็งแกร่งที่สุด (17% ของคำถาม) มาจากภาคการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการพักผ่อน - พวกเขาต้องการนับจำนวนคน และมีความสนใจในการวิเคราะห์ลูกค้า ในกลุ่มบริษัทผู้นำด้านการผลิต การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีคำถาม 11−15% ในเวลาเดียวกัน ความต้องการของภาครัฐ และภาคธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงไป บริษัทต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนจากแนวคิดเรื่องการควบคุม และความปลอดภัยไปสู่การให้บริการลูกค้า ในขณะที่ภาครัฐมุ่งเน้นไปที่ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นหลัก