The Healthy City Concept

ตามที่คุณได้ทราบแล้วว่าการคาดการณ์อนาคตเป็นงานที่ชุมชนในการเรียนรู้ของเครื่องยังดำเนินการไม่เสร็จ และมันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทาง NtechLab มักจะกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด ครั้งนี้ เราได้นำความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยทั้งหมดของเรามาใช้กับวิสัยทัศน์ของเมืองแห่งอนาคตที่มีชื่อว่า - เมืองที่มีสุขภาพดี (Healthy City)

เมืองที่มีสุขภาพดี (Healthy City) คืออะไร แนวคิดนี้คล้ายกับเมืองที่ปลอดภัย (Safe City) ในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปซึ่งทำให้แตกต่างออกไป ชื่อของเมืองที่มีสุขภาพดีได้บอกใบ้ให้ทราบแล้วว่าพลเมืองแต่ละคนได้รับการปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีทุกประเภทที่มาพร้อมกับการดำรงชีวิตในเมืองในขณะที่กำลังเพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากระบบประกันความปลอดภัยเดียวกัน จากประสบการณ์ของเรา เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในปัจจุบันทำให้สามารถทำได้ทั้งสองอย่างในลักษณะที่สมบูรณ์แบบ

อัลกอริธึมด้านการจดจำที่เน้นความสำคัญไปที่โซลูชั่นของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น และมอบความรวดเร็ว และความสม่ำเสมอได้มากขึ้นในขณะที่ต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากมหาศาล ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการจัดเตรียมระบบเฝ้าระวังที่ครอบคลุมทั้งเมืองอาจเป็นหนทางสู่อนาคตที่สดใส เมืองที่มีสุขภาพดีเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งทำในสิ่งที่ถูกต้อง และการจดจำหลายระดับเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่สามารถนำมาใช้งานได้ในปัจจุบันอัลกอริธึมด้านการจดจำที่เน้นความสำคัญไปที่โซลูชั่นของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น และมอบความรวดเร็ว และความสม่ำเสมอได้มากขึ้นในขณะที่ต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากมหาศาล ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการจัดเตรียมระบบเฝ้าระวังที่ครอบคลุมทั้งเมืองอาจเป็นหนทางสู่อนาคตที่สดใส เมืองที่มีสุขภาพดีเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งทำในสิ่งที่ถูกต้อง และการจดจำหลายระดับเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่สามารถนำมาใช้งานได้ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชั่นการจดจำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับทั้งภาครัฐ และธุรกิจทุกประเภทซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเครือข่ายทั่วเมืองซึ่งประกอบด้วยโหนดจำนวนมากที่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกัน การเฝ้าระวังที่ถูกใช้งานแม้แต่ในธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่สุดก็ยังสามารถตอบสนองต่องานต่าง ๆ ของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ระบบสากลของเรามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในเมืองทั่ว ๆ ไปได้มากมาย

การเฝ้าระวังเมืองที่มีสุขภาพดีจะมอบประโยชน์ในด้านการศึกษา การธนาคาร บริการสังคม การค้าปลีก การท่องเที่ยว และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพลเมือง ข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายนี้สามารถใช้เพื่อป้องกันการฉ้อโกง จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้มีความปลอดภัยสูงสุดได้

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองที่มีสุขภาพดี โปรด เข้าไปยังหน้าเอกสารนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ของเราซึ่งเราจะเจาะลึกถึงการจดจำกลุ่มเป้าหมาย และพยายามวางโครงร่างของการดำรงชีวิตของผู้คนเมืองในอนาคตโดยพิจารณาจากความสามารถด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และกรณีต่างๆ จากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตจริง