บล็อกของ NtechLab
เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียม และการจดจำใบหน้า

How video analytics saves lives smart city technology

โครงการ "เมืองอัจฉริยะ" ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และมีการใช้การวิเคราะห์วิดีโออย่างต่อเนื่อง วันนี้ เราจะมาพูดคุยกันว่าการวิเคราะห์วิดีโอจากกล้องวงจรปิดสามารถช่วยควบคุมพื้นที่ในเมือง ทำให้สภาพแวดล้อมปลอดภัยขึ้น และผู้คนสามารถอยู่อาศัยอย่างมีความสุขได้อย่างไร

ปัญญาประดิษฐ์ค่อย ๆ เริ่มแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชีวิต หรือทำงานแทนที่พวกเขาทุกอย่าง เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ และความแม่นยำ อัลกอริทึมมักมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามนุษย์ อย่างไรก็ตามเครื่องจักรไม่มีคุณสมบัติทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมเป็นพิเศษ นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าวค่อนข้างช้า เนื่องจากโลกกำลังก้าวไปสู่การใช้เครื่องจักร "อัจฉริยะ" ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เราจำเป็นต้องทำการสอนเรื่องจริยธรรมแก่เครื่องจักรเหล่านี้

โซลูชั่นใหม่ ๆ สำหรับกระบวนการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลในสนามบินที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้กลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันไปแล้ว ท้ายที่สุดแล้ว สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนหลายแสนคนเดินผ่านไปผ่านมาทุกวัน ดังนั้นสถานที่นี้จึงควรที่จะทำงานคล้ายกับกลไกของนาฬิกา และมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลดความสนใจในการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลในท่าเรือน้อยไปกว่าในสนามบิน: การทำงานทุกอย่างในรูปแบบอัตโนมัติ การใช้อมูลจำนวนมาก การเชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ด้วยอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอื่น ๆ มากมาย หนึ่งในส่วนประกอบของท่าเรือ "อัจฉริยะ" คือการวิเคราะห์วิดีโอ

ขอทดลองใช้
รุ่น