บล็อกของ NtechLab
เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียม และการจดจำใบหน้า

video analytics retail

การใช้กล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานมานี้ถูกจำกัดการใช้งานไว้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นั่งอยู่หน้าจอเท่านั้นเพื่อคอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดนำสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินออกไปจากร้านค้า ปัจจุบัน มีระบบอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์วิดีโอแบบ เรียลไทม์ และสามารถประมวลผลข้อมูลได้จำนวนมาก และในวันนี้ เราจะพูดคุยถึงวิธีใช้การวิเคราะห์วิดีโอในธุรกิจค้าปลีก และระหว่างการใช้งานจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง

เดนิส กริชิน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ NtechLab พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ธนาคารจะต้องขาดไม่ได้อย่างแน่นอน และอะไรที่ทำธนาคารนำเทคโนโลยีมาใช้งานล่าช้า

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตลาดการดูแลสุขภาพทั่วโลก มีรายได้เกิน 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2563 และคาดว่าจะเพิ่มอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ได้ถึง 33.7% และในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2570 ได้แตะระดับที่ 34.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปิดงบการเงิน จากข้อมูลของ Hype Cycle for Healthcare Providers ของ Gartner เทคโนโลยีนี้ เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงสุดเกินความคาดหมาย

ขอทดลองใช้
รุ่น